utorok 4. augusta 2015, Dominik/Dominika

Eurokódex literatúra

Čo je Eurokódex Literatúra?

Knihy, zborníky a učebnice z vydavateľstva Eurokódex, s.r.o. Vám teraz www.epi.sk prináša v praktickej online podobe.

Ukážka zobrazenia na www.epi.sk

Obsah produktu:

Vybrané publikácie z produkcie vydavateľstva Eurokódex, s. r.o. najmä z oblasti práva. Vybrané nové diela budú do produktu Eurokódex Literatúra postupne dopĺňané.

Eurokódex s.r.o. je mladé a dynamické vydavateľstvo, ktoré sa venuje vydávaniu publikácií z oblasti práva, masmédií, ekonomiky, psychológie a informatiky. Medzi jeho edičnú radu patria aj veľké komentáre, ktoré sú na stránke epi.sk taktiež dostupné v online podobe.

Funkcionalita:

previazanosť ustanovení a právnych predpisov z textov online publikácií do elektronickej EPI Zbierky zákonov SR a konsolidovaných znení,

rýchle fulltextové vyhľadávanie vo všetkých publikáciách súčasne alebo iba vo vybranej publikácii,

členenie podľa celkov v knihe pre ľahšiu orientáciu a rýchlejšie použitie,

online podoba ľahko dostupná kdekoľvek sa môžete pripojiť na internet,

praktická možnosť kopírovať, tlačiť texty – môžete tak napr. použiť časť textu z knihy v návrhu na súd.

Kvalitný obsah a jedinečné funkcie

Eurokódex literatúra

Vaše námety a pripomienky

Vaše námety a pripomienky